Ansvarsfull och hållbar leverantör

Vad är European Chicken Commitment (ECC)?

I Europa har ett 30-tal djurrätts- och djurskyddsorganisationer och däribland svenska Djurens Rätt gått samman och tagit fram ett antal kriterier för bättre kycklingvälfärd och djurhälsa. Syftet är att höja nivån på uppfödningen bland europeiska fågeluppfödare. ECC används redan som ett stöd bland inköpsorganisationer som vill ställa högre krav på bättre kycklingvälfärd i sina upphandlingar. Några exempel är Unilever, Panini, Espresso House, Nordrest, Sodexo och Bockholmengruppen.

Bland annat innebär ECC att kycklingarna är av långsamtväxande raser, får mer plats att röra sig på och ett reglerat insläpp av dagsljus. Dessutom väljs kritiserade slaktmetoder bort.

 
Vår ECC Gourmet kyckling är uppfödd nära den franska Atlantkusten i Loiredalen. I samarbete med vår producent och under varumärket La Belle de France kan vi nu erbjuda både hela, styckade och grillade kycklingdetaljer. Fåglarna är uppfödda under minst 50 dagar och lever upp till European Chicken Commitments kriterier.Därutöver finns även vår Label Rouge-certifierade La Belle de France som med sina ännu högre krav även den lever upp till dessa kriterier. Frigående fåglar som vistas utomhus och lever upp till 81 dagar.
Jämförelse mellan olika standarder


typ av uppfödningar

Svensk.fågel Konventionell 

La.Belle.de.France ECC

La.Belle.de.France Label.Rouge

EU:s Djurskyddslagstiftning: All produktion ska vara förenlig med EU:s djurskyddslagstiftning All produktion ska vara förenlig med EU:s djurskyddslagstiftning och produktion av kyckling, färsk, fryst och tillagad ska följa EU`s lagar och regler för djurvälfärd, oavsett var i världen kycklingen föds upp och produceras 
Maximal beläggning om 30 kg/m2:  Gallring ska begränsas till max en gång. (gallring innebär att man plockar ut mindre fåglar till slakt, detta skapar stress i flocken).


36kg/kvm


30kg/kvm


20kg/kvm

Långsamtväxande ras: Användning av raser som bättre tål uppfödning och har en långsammare tillväxt.

Snabbväxande, minst 60g/dag


Mellansnabb/långsam-växande, max 45g/dag

Långsamväxande, ca.27g/dag

Uppfödda mellan 50-70 dagar: Antal dagar i uppfödning före slakt

Minsta 34 dagar


Minst 50 dagar


Minst 81 dagar


Naturligt ljus: Det ska finnas naturligt ljus som med tillfört ljus ska uppgå till minst 50 lux.  Frigående utomhus         året runt

Utevistelse: Minst 20% av kycklingen som köps in av företag ska ha haft tillgång till utevistelse.All Fågel Vistas ute,      2kvm/ individ tillgång till träd och buskar som skydd

Tillgång till sittpinnar: Per 1000 stycken kycklingar ska det finnas minst två meter sittpinnar och två ytor med underlag för födosöksbeteende.
Luftkvalitet_ Ska uppfylla EU:s broilerdirektiv, annex 2,3 oavsett flocktäthet.    Dörrana står öppna dagtid då fågearna vistas ute

Förbjudet med burar: Burar eller flervåningssystem är inte tillåtet
Gasbedövning: Kontrollerad gasbedövning CAS  (Controlled Atmosphere Stunning) med användning ädelgas eller kvävgas.

Omkring 50% bedövas med gasInsyn: Visa överensstämmelse med ECC standarder genom revision från tredje part. Och offentligt rapportera framsteg i sina åtaganden via tredje part till 2026.

 Utökade inspektioner och insyn genom Label rouge konsortium

100% vegetabiliskt foder: Fritt från GMO och antibiotika. Ingen användning av koccidiostatika. (Inget krav från ECC)Fransk soja, utöver vanlig föda som små kryp när de vistas ute

Har du frågor om vårt sortiment ?

Ring eric på +46(0)739531759  eller

Maila på eric@tradifood.com

Vår broschyr om European Chicken Commitment-kyckling:                                       

 Läs mer om European Chicken Commitment på Djurens Rätt hemsida.