Barbarie duck pic

Ankan domesticerades för första gången i Kina för 2 000 år sen. Sen dess har den gett människan ägg, fjädrar, kött och flera delikatesser. Det finns många ankraser. I vårt sortiment finns två: Barbarie och Mullard.

Barbarie-ankan är en av de vanligaste tama ankorna. Det beror på att den har ett rött och mört kött, som både är fastare och har mindre fett än hos de flesta andra ankraser. Det smakrika köttet har en svag ton av mysk och har man ätit Barbarie-anka brukar man känna igen den.

Det familjeföretag som vi har valt att arbeta med hyser stor respekt för både djur och slutprodukt, och är först med att uppnå svenska kvalitets- och sanitetskrav. Efter slakt kyls kropparna ner i cirka ett dygn före den manuella styckningen. Detta innebär att varje anka granskas noggrant innan den styckas, vilket gör köttet både smakrikare och mörare.

Mullard-anka är en långsamtväxande anka. Den föds upp under 84 dagar för hanar och 70 dagar för honor i Finistere, Pays de Loire eller Bretagne-området i Frankrike. Den är resultatet av en korsning mellan Barbarie-anka och Peking-anka, vilket gör den fetare än Barbarie-ankan. Därför används Mullard-anka till produktion av anklever.

Våra ankor föds upp i mindre skala – ca 350 djur per gård och månad. Uppfödningen sker på ett så naturligt sätt som möjligt, vilket innebär att djuren är frigående med 5 kvadratmeter vardera. Ankorna utfodras i 102 dagar med en helt vegetariskt foder som består av minst 65 % spannmål, samt vitaminer och mineraler. Under de två sista veckorna matas de varsamt för hand.

Vår leverantör verkar i området Les Landes i Frankrike. Djuren föds upp med stor omsorg i en lugn atmosfär. Ett så varsamt omhändertagande av djuren i kombination med förstklassigt, naturligt foder, leder till en råvara av högsta kvalitet. Därför är vi mycket stolta över våra fina ankor.

Besök La Belle de France för mer information, serveringsförslag och inspiration!

Dela med dina vänner:

Art. 10351

Anklår (barbarie)

Färsk
Uppfödningstid: 84 dagar
Vikt: 350-400 gram
Förpackning: 8 dubbelpaket/kartong

Art. 10352

Ankbröst (barbarie)

Färsk
Uppfödningstid: 84 dagar
Vikt: 300-400 gram
Förpackning: 8 dubbelpaket/kartong

Art. 10365

Ankbröst (barbarie)

Färsk
Uppfödningstid: 71 dagar
Vikt: 170-220 gram
Förpackning: 16 dubbelpaket/kartong

Art. 10301-ann

Ankbröst (barbarie)

Fryst
Uppfödningstid: 13 dagar
Vikt: 300-400 gram
Förpackning: 5 kg/kartong

Art. 10302

Anklår

Fryst
Uppfödningstid: 26 dagar
Vikt: 300-400 gram
Förpackning: 5 kg/kartong