Vi sätter stor vikt vid valet av våra leverantörer. En bra råvara handlar om att ta ansvar för djurhållningen och miljön. Våra uppfödare hanterar sina djur på ett respektfullt sätt vilket gör att de har ett värdigt liv. Ett välmående djur är ett djur som har tillräckligt med utrymme och få en välbalanserat kost. Vi försäkrar dessutom att våra tillverkare och uppfödare svarar mot de strikta hygiennormer och de regler om matsäkerhet som föreskrivs. En bra produkt börjar med en bra leverantör.

Läs mer om några av våra uppfödare och leverantörer här!

Dela med dina vänner:

Kontakta oss