Ansvarsfull och hållbar leverantör

Vi sätter stor vikt vid valet av våra leverantör. En bra råvara handlar om att ta ansvar för djurhållningen samt miljön. Ett välmående djur har tillräckligt med utrymme och få välbalanserat kost. Våra uppfödare hanterar djur på ett respektfullt sätt.

Vi försäkrar att våra tillverkare och uppfödare svarar mot de strikta hygiennormer och de regler om matsäkerhet som föreskrivs i HACCP, ISO 9001 (version 2000), BRC och IFS (EFSIS) samt franska och europeiska ekologiska certifikat.


Ekologisk certifikat:


IP Livsmedel certifikat: